top of page
0005.png

Psychoterapia Tańcem i Ruchem  

Definicja

Postulaty DMT:

 • Ciało i umysł są w nieustannej interakcji – zmiana ruchu wywiera wpływ na całościowe funkcjonowanie człowieka.

 • Ruch odzwierciedla osobowość.

 • Relację terapeutyczną można przynajmniej do pewnego stopnia ustanowić niewerbalnie, poprzez dostrojenie do cech ruchu pacjenta.

 • Ruch jest językiem symbolicznym i może odzwierciedlać procesy zachodzące w nieświadomości.

 • Improwizacja ruchowa pozwala pacjentowi eksperymentować z nowymi sposobami bycia/zachowania.

 • Zastosowanie ruchu w terapii umożliwia pracę nad traumą doświadczoną w okresie prewerbalnym.

 • Poprzez zaangażowanie ciała, emocji umysłu i sfery duchowej w procesie terapii DMT możliwa staje się integracja tych poziomów.

Psychoterapia Tańcem i Ruchem (ang. DMT - Dance Movement Therapy lub DMP - Dance Movement Psychotherapy *) podobnie jak inne nurty psychoterapii opiera się na świadomym i zamierzonym zastosowaniu uznanych zasad psychoterapii, metod klinicznych i postaw interpersonalnych, w celu pomagania ludziom w zmianie ich zachowań, procesów poznawczych, sposobu przeżywania emocji i/lub innych cech osobowych w kierunku, który korzystający z terapii uważają za pożądany (Prochaska i Norcross, 2006).


Podczas psychoterapii nie ma nauki sekwencji tanecznych. Stąd wcześniejsze doświadczenie taneczne nie jest potrzebne. Ważne jest wsłuchanie się we własne ciało i pozwolenie mu na ruch, który będzie prawdziwy, a nie ładny.

Psychoterapia Tańcem i Ruchem jest wykorzystywana z sukcesem zarówno w pracy z osobami cierpiącymi na różnego rodzaju zaburzenia, jak również w pracy z ludźmi zdrowymi, którzy chcą się rozwijać i coraz pełniej wyrażać siebie.

Psychoterapia Tańcem i Ruchem może być szczególnie pomocna w następujących sytuacjach:

 • unikania wyrażania uczuć lub/ i nieadekwatności wyrażanych emocji

 • doświadczania uczuć w sposób tak przytłaczający, że wyrażanie ich słowami staje się zbyt trudne

 • kiedy problemy psychiczne odzwierciedlają się w ciele - w sylwetce, trudnościach ruchowych, stałych napięciach i blokadach pewnych części ciała, a także w chorobach  psychosomatycznych

 • przytłaczającego stresu

 • problemów związanych z zaburzonym obrazem własnego ciała

 • trudności w doświadczaniu bliskości, kontaktów fizycznych czy zaufania

 • trudności emocjonalnch, wewnętrznych konfliktów

 • kryzysu egzystencjalnego, żałoby

 • problemów w komunikacji interpersonalnej, budowaniu i utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z innymi.

Z Psychoterapii Tańcem i Ruchem mogą skorzystać szczególnie osoby cierpiące na:

 • zaburzenia lękowe

 • nerwice

 • zaburzenia odżywiania ( anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się)

 • PTSD (Zespół Stresu Pourazowego)

 • uzależnienia, współuzależnienia

 • nadpobudliwość psychoruchowa

 • zaburzenia osobowości

 • schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne

 • choroby afektywne (depresja, mania, choroba afektywna dwubiegunowa)

 • autyzm

 • SM (stwardnienie rozsiane), choroba Parkinsona, choroba Alzhaimera

 • choroby onkologiczne i inne choroby somatyczne

 • epilepsja

 • upośledzenie lekkie

 • zaburzenia psychosomatyczne

 • inne zaburzenia

Psychoterapia Tańcem i Ruchem jest możliwa w każdym kontekście terapeutycznym. Psychoterapeuta DMT może zatem pracować:

 • grupowo, indywidualnie

 • z rodzinami i parami

 • z dorosłymi

 • z dziećmi

 • z młodzieżą

 • z osobami starszymi

Image by Wladislaw Sokolowskij

Badania

Skuteczność Psychoterapii Tańcem i Ruchem jest potwierdzona przez liczne badania naukowe.

Image by Wladislaw Sokolowskij

Prowadząca

Zajęcia z Psychoterapii Tańcem i Ruchem prowadzi certyfikowana psychoterapeutka DMT - Agnieszka Lugierska.

Image by Wladislaw Sokolowskij

Wydarzenia

W naszym Stowarzyszeniu prowadzone są zajęcia z Psychoterapii Tańcem i Ruchem.

 

Opracowano na podstawie strony Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcemi i Ruchem

bottom of page