1/23
baner projektu Możliwości bez granic

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Wychodząc naprzeciw zachodzącym zmianom rynku pracy i potrzebom rozwoju, realizujemy projekt mający na celu aktywizację społeczną i zawodową oraz podniesienie kompetencji interpersonalnych.

 

Projekt skierowany jest do osób:

- zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego

- znajdujących się w grupie wiekowej między 18 a 64 rokiem życia

- z doświadczeniem choroby nowotworowej lub innej choroby przewlekłej

- z orzeczeniem o niepełnosprawności

- zagrożonych wykluczeniem społecznym

- uczących się lub pracujących

- nie posiadających pracy

- z zaburzeniami psychicznymi 

 

Cele projektu:

Głównym założeniem jest pomoc w przejściu od edukacji do zatrudnienia lub skrócenie czasu poszukiwania zatrudnienia. Zależy nam, aby uczestnicy otrzymali niezbędne wsparcie umożliwiające zdobycie doświadczeń i umiejętności koniecznych do wykonywania pracy, ale także uzupełnienie/nabycie kwalifikacji zawodowych. Na czas trwania projektu zapewniamy stałą pomoc w poszukiwaniu pracy. Istotnym punktem jest również psychoedukacja.

plakat projektu wsparcia osób wykluczonych społeczenie Możliwości bez granic

Forma realizacji projektu:

- opracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnej Ścieżki Rozwoju (IŚR)

- Treningu Umiejętności Społecznych

- kursu z zakresu 4 kluczowych kompetencji potrzebnych na rynku pracy

- możliwość skorzystania z terapii psychologicznej indywidualnej lub rodzinnej, a także terapii grupowej

- szkoleń i staży zawodowych

- porad doradcy zawodowego

- spotkań z pracodawcami

- aktywnej integracji

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Istnieje możliwość zwrotu kosztu podróży lub zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel.

61 8202746, 502 99 44 97

lub bezpośrednio w biurze siedziby 

Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS

ul. Wierzbięcice 18/5 w Poznaniu

 

Odwiedź nasz Facebook

Pobierz ulotkę

Wyjdź ze stagnacji i powróć na rynek pracy lub zmień swoją ścieżkę kariery zawodowej!

Zapraszamy!

UWAGA!: Informujemy, że z powodu wyczerpania limitu wolnych miejsc w projekcie, NIE możemy zagwarantować Państwu udziału w projekcie. Obecnie istnieje możliwość rejestracji do projektu wyłącznie jako tzw. osoba rezerwowa. 

uścisk dłoni relacja biznesowa oferta pracy w ramach projektu Możliwości bez granic

OFERTY PRACY

logotypy instytucji

My również czasem potrzebujemy wsparcia w działaniu!