top of page

„Rosnę w siłę! – model wsparcia osób młodych w kryzysie psychicznym”

Zaktualizowano: 31 sty 2020Celem głównym projektu jest stworzenie i pilotażowe przeprowadzenie modelowego programu wsparcia młodych osób w kryzysie psychicznym głównie na terenie czterech powiatów: powiatu poznańskiego, powiatu konińskiego, powiatu śremskiego i powiatu wągrowieckiego.


Planowane działania w formie usług realizowane w ramach projektu to:

  • terapia indywidualna i rodzinna dla osób młodych od 16 do 21 r.ż;

  • formy grupowe – edukacyjne i warsztatowe dla młodych osób m. in. treningi redukcji stresu;

  • wspieranie edukacji rówieśniczych – Młodzi Asystenci Zdrowienia;

  • rozwijanie kompetencji nauczycieli – rozwijanie kompetencji osób pracujących z młodymi osobami poprzez warsztaty edukacyjne skierowane do nauczycieli oraz kadry psychologiczno-pedagogicznej, których celem jest wyposażenie nauczycieli w kompetencje do diagnozowania i wspierania młodzieży w kryzysie;

  • promowanie i dalsze konsultowanie programu będzie odbywało się dzięki powstaniu dedykowanej strony internetowej oraz organizacji konferencji, na której zaprezentowany zostanie program. Na stronie oprócz opracowanego modelu wsparcia, będą umieszczane materiały z prac projektowych, informacje o akcjach flashmob, nagrane filmy i materiały z prowadzonych szkoleń i warsztatów grupowych.

  • do akcji w szkołach zostaną zakupione dedykowane gadżety:


Gadżety będą nagrodami rzeczowymi dla młodzieży, która włączy się w kampanię, wykonają filmik video lub pracę projektową;


  • Podczas Światowego Dnia z Depresją tj. 23 lutego 2021 w szkołach zostaną zorganizowane akcje polegające na prezentacji wcześniej przygotowanych przez młodzież filmików, na których prezentują oni jak widzą problemy emocjonalne osób młodych. Filmy będę miały na celu zmotywować rówieśników do zgłoszenia się po pomoc, pokazywać swoje przeżycia i wskazywać na to, że młodzież może "rosnąć w siłę" pomimo problemów emocjonalnych.Masz problemy, jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej z województwa wielkopolskiego? Zgłoś się!


Udział w projekcie jest bezpłatny.


Projekt współfinansowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.


Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel. 61 8202746, 502 99 44 97

lub bezpośrednio w biurze siedziby

Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS

ul. Wierzbięcice 18/5 w Poznaniu


W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości, chętnie udzielimy wszelkich informacji. :)

270 wyświetleń

Comments


bottom of page