• Stowarzyszenie

AFATAR - kompleksowa reintegracja osób z afazją.

Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS jako partner projektu, oraz Stowarzyszenie AFAZJA jako partner wiodący realizują projekt AFATAR - kompleksowa reintegracja osób z afazją.


Projekt AFATAR ma na celu przygotować do samodzielnego funkcjonowania społeczno-zawodowego 40

dorosłych osób (w tym min.24 mężczyzn), z miasta Poznania i powiatu poznańskiego, które są niepełnosprawne lub długotrwale/ciężko chore wskutek

organicznego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i doświadczają afazji.

Ze wsparcia skorzysta również min.20 opiekunów osób z afazją,w zakresie jaki jest niezbędny do udzielenia wsparcia bezpośrednim uczestnikom.

Zakres rzeczowy projektu:

-wsparcie trenera aktywności -40 uczestników,

-indywidualny trening psychokorekcyjny dla min.16 uczestników i min. 16 opiekunów,

-psychoedukacyjna grupa wsparcia dla opiekunów osób z afazją, min.20 opiekunów,

-wsparcie neurologopedycze/neuropsychologiczne osób z afazją - 40 uczestników,

-wsparcie fizjoterapeutyczne - min.20 uczestników,

-indywidualne poradnictwo zawodowe -40 uczestników,

-szkolenia w zakresie kluczowych kompetencji i kursy zawodowe dopasowane do indywidualnych możliwości osoby z niepełnosprawnością - min.10

uczestników.

Okres realizacji projektu: 12 miesięcy-od 01.09.2019 do 31.08.2020.


30 wyświetlenia
logotyp stowarzyszenia
Stowarzyszenie
PSYCHE SOMA POLIS

mail: info@psychesomapolis.org

tel.: 61 820 27 46; 502 994 497

KRS: 0000436068

NIP: 783-169-36-30

REGON: 302272420

ul. Wierzbięcice 18/5

61-568 Poznań

Rachunek bankowy:

72 1750 0012 0000 0000 2102 4333

© 2021 by PSYCHE SOMA POLIS. |   Polityka Prywatności