top of page

AFATAR - kompleksowa reintegracja osób z afazją.

Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS jako partner projektu, oraz Stowarzyszenie AFAZJA jako partner wiodący realizują projekt AFATAR - kompleksowa reintegracja osób z afazją.


Projekt AFATAR ma na celu przygotować do samodzielnego funkcjonowania społeczno-zawodowego 40

dorosłych osób (w tym min.24 mężczyzn), z miasta Poznania i powiatu poznańskiego, które są niepełnosprawne lub długotrwale/ciężko chore wskutek

organicznego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i doświadczają afazji.

Ze wsparcia skorzysta również min.20 opiekunów osób z afazją,w zakresie jaki jest niezbędny do udzielenia wsparcia bezpośrednim uczestnikom.

Zakres rzeczowy projektu:

-wsparcie trenera aktywności -40 uczestników,

-indywidualny trening psychokorekcyjny dla min.16 uczestników i min. 16 opiekunów,

-psychoedukacyjna grupa wsparcia dla opiekunów osób z afazją, min.20 opiekunów,

-wsparcie neurologopedycze/neuropsychologiczne osób z afazją - 40 uczestników,

-wsparcie fizjoterapeutyczne - min.20 uczestników,

-indywidualne poradnictwo zawodowe -40 uczestników,

-szkolenia w zakresie kluczowych kompetencji i kursy zawodowe dopasowane do indywidualnych możliwości osoby z niepełnosprawnością - min.10

uczestników.

Okres realizacji projektu: 12 miesięcy-od 01.09.2019 do 31.08.2020.


64 wyświetlenia

Comments


bottom of page