top of page

Cancer coaching - spotkania grupowe

Zajęcia grupowe z wykorzystaniem metodycoachingu to proces, podczas którego uczestnicy:

  • odkryją własne zasoby

  • zostaną zaproszeni do pracy nad rozwojem osobistym

  • będą mieli możliwość wzmocnienia rozwoju swoich kompetencji

  • otrzymają wsparcie w budowaniu wartościowych postaw, rozwijaniu nowych strategii zachowań oraz osiąganiu zamierzonych celów

  • zaproszeni zostaną do skupienia uwagi przede wszystkim na rozwiązaniach, a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów

  • będą mogli nauczyć się wyciągania wniosków i stosowania dobrych rozwiązań w konkretnej sytuacji

  • nauczą się, jak omijać swoje własne bariery i ograniczenia stojące na drodze do wyznaczonego celu 

  • będą mogli doświadczyć wewnętrznej radości, optymizmu i odwagi.

Każdy człowiek może się rozwijać – pod warunkiem, że tego chce i jest na to gotowy!

Spotkania będą odbywać się w cyklu 6 zajęć dwugodzinnych.

14 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page