top of page

Wykład filozoficzny

W ramach spotkań z filozofią pt: RAINER MARIA RILKE - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ POETY

Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS zaprasza na wyjątkowy wykład pt: RAINER MARIA RILKE - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ POETY. Spotkanie odbędzie się we wtorek 10.01.2017 r. w godz. 15:00-16:30 Spotkania dyskusyjno–egzystencjalne w formie warsztatów polegają na krótkim wprowadzeniu do danego tematu i moderowanej dyskusji uczestników, możliwości zadawania pytań. 

Dlaczego twórczość RAINER MARIA RILKE? 

Rainer Maria Rilke - Poeta niemiecki. Symbolista. Najwybitniejszy ze współczesnych liryków piszących po niemiecku. Pochodził z rodziny mieszczańskiej, był synem urzędnika. Sławę zyskał dzięki prozie. Tłumaczył na język niemiecki poezję angielską, francuską, włoską i rosyjską. Zmarł w wieku 51 lat. Jego twórczość była na tle poezji niemieckiej swego czasu zjawiskiem całkowicie odrębnym. Czerpał z doświadczeń symbolizmu francuskiego i tradycji literatury niemieckiej. Tworzył wyrafinowaną formalnie lirykę, przesyconą poczuciem tragizmu egzystencji i nastrojowością, z dominacją problematyki miłości i śmierci. Charakterystyczne dla jego poezji są elementy krytyki współczesnej cywilizacji i człowieka, który nie panuje nad swoimi wytworami i sam wypacza własną naturę. Jego niezwykła wrażliwość, bogata wyobraźnia i oderwanie od konkretnej rzeczywistości zbliżały go najbardziej do surrealistów. Głosił surową zasadę, że wzrost duchowy człowieka powinien się odbywać poprzez coraz to większe ofiary, Centralnym tematem jego twórczości jest problem życia i śmierci. Jego liryka jest oparta na świadomym eksperymencie i przepojona egzystencjalnym niepokojem.

Prowadzący spotkanie:

prof. UAM dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany

(1970) prof. UAM dr hab., polonistka, komparatystka, eseistka, prozaik. Zajmuje ją przede wszystkim: poezja i jej interpretacja, recepcja poetów niemieckiego i francuskiego kręgu językowego w Polsce, kultura Żydów polskich i niemieckich, Zagłada Żydów w Europie, relacje intersemiotyczne w poezji i plastyce. Autorka książek: Rilke poetów polskich (2004; w druku wydanie II), Rycerz i Śmierć. O „Elegiach duinejskich” Rainera Marii Rilkego (2010; wyd. II, e-book, 2015), Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja (2012), „Wsje poety Żydy”. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych (2013), tomu prozy Zielony promień (2006), współautorka podręcznika dla maturzystów Staropolskie korzenie współczesności (2004). Publikowała między innymi w „Czasie Kultury”, „Literaturze na Świecie”, „Odrze”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Przestrzeniach Teorii”, „Ruchu Literackim”, „Slavii Occinedtalis”, „Zagładzie Żydów. Studiach i Materiałach”, „Zeszytach Literackich”. Współpracuje stale z czasopismem „Polonistyka. Innowacje“, należy do Rady Programowej „Miasteczka Poznań“ oraz do Rady Naukowej „Narracji o Zagładzie”. Od 2015 uczestniczy w pracach Zespołu Badań nad Literaturą Zagłady IBL PAN. Podczas kadencji 2015-2018 członkini Komitetu Nauk o Literaturze PAN (sekretarz w Prezydium KNoL). Od 20 grudnia 2015 roku członkini Otwartej Rzeczpospolitej. Opiekunka Koła Naukowego Miłośników Kultury i Literatury Żydowskiej „Dabru emet“, działającego na polonistyce poznańskiej od roku 2012. Członkini Pracowni Badań nad Tradycją Europejską IFP UAM. W przygotowaniu do druku tom prozy poetyckiej Kog(g)a (Instytut Mikołowski) oraz zbiór szkiców edukacyjnych Skąd się bierze lekcja polskiego? Scenariusze, lektury, interpretacje. Pisze książki: Oko intersemiotyczne. Eseje oraz Nic nie zdarza się za sprawą piękna. Polskie czytania Rimbauda. 

dr Stefan Szary -dr filozofii, dziekan w Szkole Wyższej Edukacji i Terapii w Poznaniu, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS, Zajmuje się filozofią egzystencji (szczególnie pytania o sens istnienia, cierpienie,śmierć, nadzieję, rozpacz). Uczeń prof.J. Tischnera. 

Zainteresowany rozważaniami Antoniego Kępińskiego i jego szkołą psychiatrii w Krakowie oraz rozważaniami Ericha Fromma, Karen Horney. Oprócz tego bliski jest mu obszar teologii, czy szerzej "świata religijnego",  rozważań metafizycznych - wartości, jakie zawiera chrześcijaństwo, buddyzm, zjawisko nie-wiary...

54 wyświetlenia

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page