top of page
Radośni ludzie w okręgu

Możliwości

bez granic

Projekt niosący pomoc w przechodzeniu od edukacji do zatrudnienia lub w skróceniu czasu poszukiwania zatrudnienia. Ma na celu aktywizować społecznie i zawodowo uczestników oraz podnosić ich kompetencje interpersonalne.

Pozycja drzewa yogin

Onko-joga

Kurs Zintegrowanego Wsparcia dla Osób Przewlekle Chorych i ich Opiekunów, który obejmuje najważniejsze obszary wspierające funkcjonowanie chorego i jego otoczenia. 

Zwrotnik raka palma słońce

Zwrotnik Raka

Nowy i systemowy model wsparcia osób chorych onkologicznie i ich rodzin. Istotnym aspektem projektu jest także aktywizacja tych osób, które po przebytej walce z chorobą, wracają na rynek pracy i chcą żyć pełnią życia.

Weź dobro daj dobro szklana kula

Program zintegrowanego leczenia

Przewodnik po swoich zasobach zdrowotnych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości życia.

bottom of page