1/23
 

Psychoterapia Indywidualna

Psychoterapia - planowe, intencjonalne, systematyczne oddziaływanie na pacjenta (klienta), przy pomocy słowa w ramach specyficznego kontaktu, w celu osiągnięcia sprecyzowanego celu, przy pomocy różnych metod czy technik.

 

Psychoterapia indywidualna to metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania problemów osobistych środkami psychologicznymi. Dzieje się to w trakcie i poprzez indywidualny kontakt z terapeutą. Metody oddziaływań psychoterapeutycznych różnią się w zależności od przyjętego przez terapeutę modelu psychiki człowieka, od sposobu rozumienia źródeł zaburzeń psychicznych czy wreszcie od celu terapii.

 

Najczęściej psychoterapia indywidualna rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi, zwanymi konsultacjami albo wywiadem. Po nich zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny określający, nad czym pacjent chce pracować, jak często będzie się spotykał

z terapeutą, ile czasu będą trwały spotkania i ile będą kosztowały. Określone zostaje, jak można odwołać sesję, jak wygląda przerwanie terapii.

 

Terapia odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego spotkania

w tygodniu, trwającego zwykle 50 minut. Terapia trwa od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.

 

W naszej pracy odnosimy się do :

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

-utrata zdrowia, ciężka choroba

-śmierć kogoś bliskiego

-odejście bliskiej osoby, decyzja o rozstaniu

-przeżycie zdrady

Pomocy w problemach osobistych

-problemy psychologiczne, wynikające z choroby somatycznej

-problemy zdrowotne o podłożu psychicznym

-depresja, obniżony nastrój, brak motywacji

-lęki, unikanie niektórych sytuacji

-stres

-zaburzenia jedzenia, snu, życia seksualnego

Poprawy funkcjonowania w kontaktach społecznych

-wycofanie, poczucie osamotnienia

-trudności w kontaktach z bliskimi członkami rodziny

-trudności w nawiązaniu i utrzymaniu bliskiej relacji

-lęk przed oceną

-problemy małżeńskie i par

-nadmierna uległość lub agresja w sytuacjach zawodowych, towarzyskich

Terapie grupowe

 

Nurt poznawczo-behawioralnej psychoterapii grupowej przeznaczony jest dla pacjentów onkologicznie chorych stawiający sobie za cel poprawę funkcjonowania emocjonalnego pacjenta, wzrost zaangażowania w proces leczenia, poprawę komunikacji z otoczeniem. Podczas grupy uczestnicy otrzymują potrzebne wsparcie psychologiczne oraz zapoznają się z technikami radzenia sobie

z problemami i stresem, takimi jak: relaksacja przez oddech, ćwiczenia pracy z ciałem, praca 

z wyobraźnią, ćwiczenia z treningu uważności.

 

Podczas trwania programu uczestnicy zapoznają się z psychologicznymi metodami pracy z bólem, a tym samym sposobami na jego zmniejszenie lub zniwelowanie.

Dietetyka

 

Podczas prowadzonych raz w miesiącu wykładach, poszerzamy wiedzę na temat zdrowej, racjonalnej diety, przedstawiamy produkty antynowotworowe, które można włączyć do codziennej diety oraz edukujemy o prawidłowym przygotowywaniu posiłków zgodnie ze zmieniającymi się porami roku. 
 

Po wykładzie odbywają się indywidualne konsultacje dietetyczne, które polegają na 20minutowym doradztwie onkodietetyka. Należy jednak pamiętać, że na tych spotkaniach Prowadząca nie układa diety. Indywidualnie do rodzaju choroby i stopnia jej zaawansowania doradza suplementację, wskazuje produkty, po które warto sięgnąć.

Wykłady oraz konsultacje będą odbywały się w siedzibie Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS, ul. Wierzbięcice 18/5 w Poznaniu. 

 

Dietoterapia to najprostsza, najtańsza i najbardziej naturalna forma wspomagania leczenia w onkologii. Polega na zastosowaniu odpowiedniej diety w zależności od schorzenia i indywidualnych cech organizmu pacjenta. Za pomocą właściwie dobranej diety możemy zasilać organizm. Wykłady obejmą także tematykę oczyszczania organizmu, prawidłowej suplementacji

i wszelkich naturalnych, bezpiecznych metod odbudowywania układu immunologicznego.

Joga lecznicza

 

Zajęcia z jogi leczniczej działają harmonijnie na poprawę kondycji psychoruchowej oraz mobilizują uczestników do aktywności, która jest niezbędna dla zachowania odpowiedniej równowagi w życiu codziennym. Zajęcia wyciszają umysł i pozwalają lepiej radzić sobie ze stresem, są sposobem profilaktyki schorzeń reumatycznych i dolegliwości kręgosłupa, które bywają częste w grupie osób chorych onkologicznie.

 

Systematyczne ćwiczenia pozwalają osiągnąć widoczne i odczuwalne rezultaty. Ćwiczenie jogi powoduje:

-wzmocnienie i uelastycznienie mięśni, szczególnie mięśni kręgosłupa,

- uelastycznienie stawów i zapobieganie zwyrodnieniom,

- wzmocnienie klatki piersiowej, barków, ramion, nadgarstków, odcinka krzyżowego i lędźwiowego kręgosłupa,

- poprawa zakresu ruchomości w stawach,

- korekcja wad postawy.

 

Dodatkowo joga wpływa na:

-układ sercowo-naczyniowy: poprawia wydolność

serca, poprawia ukrwienia mięśni oraz obniżenie

ciśnienia krwi i tętna spoczynkowego.

-układ oddechowy: utrzymuje elastyczności

przepony oraz mięśni międzyżebrowych oraz

zwiększa pojemność życiową płuc. 

Biofeedback

 

Biofeedback nie jest alternatywną formą terapii w stosunku do

farmakoterapii. W niektórych schorzeniach ją zastępuje, w innych

uzupełnia. Przewagą biofeedbacku jest to, że jest to metoda

całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. 

 

Motorem skuteczności terapii jest silna wola i motywacja pacjenta. 

I właśnie ten czynnik podkreślają terapeuci: poczucie odpowiedzialności

pacjenta za wynik własnego leczenia. 

 

Wśród pacjentów, którzy korzystali z sesji Biofeedback znaczenie

obniżyło się napięcie, nauczyli się prostych narzędzi, które stosują

w życiu co dziennym. 
Z ewaluacji prowadzonych sesji wynika, że wielu z nich ma mniejsze

problemy ze spokojnym snem. Metoda ta wykorzystywana jest

między innymi w psychologii, w medycynie, ale także w sporcie czy

biznesie. Jest to także metoda terapii, polegająca na podawaniu

pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu 
fizjologicznego jego organizmu, np. fale mózgowe, opór elektryczny skóry (GSR), napięcie mięśni itp. Informacje przekazywane są w formie:

-wizualnej - np. podczas pogłębiania koncentracji na ekranie monitora powiększa się piłka lub samolot leci wyżej, w chwilach rozproszenia piłka znika, natomiast samolot obniża lot; -akustycznej - przyjemny dźwięk przy „sukcesie”, nieprzyjemny przy „porażce”.

Warsztaty filozoficzne

 

Spotkania dyskusyjno–egzystencjalne w formie warsztatów polegają na krótkim wprowadzeniu do danego tematu i moderowanej dyskusji uczestników, możliwości zadawania pytań. Tematyka obejmuje głównie filozofię egzystencjalną, przybliżania rozważań. prof. Józefa Tischnera, Soerena Kierkegaarda, Edmunda Husserla, Emmanuela Lévinasa.

"Drodzy Przyjaciele,

kilka lat temu rozpoczęliśmy nasze spotkania filozoficzne w Akademii Walki

z Rakiem w Poznaniu od rozmów na ważne dla nas tematy. Później

rozmawialiśmy o filozofach i ich spojrzeniu, próbując odkryć zarazem własne

poglądy filozoficzne. W kolejnym roku towarzyszyło nam pytanie: Jak w gruncie

rzeczy postrzegają człowieka główni przedstawiciele nurtów psychologii?

W roku ubiegłym próbowaliśmy zmierzyć się z tematami zaproponowanymi

przez Karla Jaspera. W tym roku akademickim, (bo przyjęliśmy przecież ten

tryb naszych spotkań), zapraszam na filozoficzne dyskusje zainspirowane ścieżką myślową ks. prof. Józefa Tischnera, którą sam autor nazwał Filozofią dramatu. Cykl stanowi wprawdzie całość, ale pomyślany jest zarazem w taki sposób, by każde ze spotkań stanowiło odrębny temat".

 

2009/2010 Rozmowy o życiu, śmierci, przyjaźni, lęku i inne...

 

2010/2011 Spotkania z filozofami

 

2011/2012 Zrozumieć bardziej siebie. Śladami psychologów

 

2012/2013 Ścieżkami Karla Jaspersa

 

2013/2014 Wokół filozofii dramatu. Ścieżkami myślenia ks. Józefa Tischnera

 

2014/2015 Stawać się bardziej sobą. Odkrywanie siebie

Warsztaty rozwojowe z elementami muzykoterapii

 

Muzykoterapia jest rodzajem takiej terapii, która wykorzystuje muzykę i jej elementy (dźwięk, rytm, melodia, harmonia). Proces ten ułatwia komunikację, wspomaga uczenie się, mobilizuje umysł, koncentruje fizycznie, emocjonalnie i intelektualnie w celu rozwoju wewnętrznego potencjału i osiągnięcia lepszej integracji intra i interpersonalnej, a w konsekwencji lepszą jakość życia.

Warsztaty rozwojowe z elementami choreoterapii

 

Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS zaprasza na zajęcia z elementami choreoterapii.

 

Tańcząc mogę, jestem , wyrażam…

 

Zapraszam do spotkań w ramach tańca terapeutycznego. W czasie zajęć będziemy doświadczać siebie samych w relacjach solo, z grupą w przestrzeni ruchu. Spotkania stanowią jeden z wielu elementów działań

terapeutycznych w ramach wsparcia, szukania, bycia z własnym balansem pomiędzy psyche-soma-polis.

 

Korzyści płynące z uczestnictwa w grupie to m.in.:
- odprężenie odczuwalne w ciele i psychice,
- wzrost energii i siły życiowej,
- pozwolenie sobie na spontaniczność i odczuwanie prawdziwej

radości,
- akceptacja ciała i jego wyglądu,
- odkrywanie kobiecości i męskości,
- wzrost poczucia własnej wartości
- wzrost szacunku do siebie,
- docenienie własnej osoby.

 

Techniki w czasie zajęć:

świadomości ciała, relaksacyjne, oddechowe, ruchowe, wokalne, improwizacji.

Spotkania Klubu Akademii

 

Raz w tygodniu od kilku lat odbywają się spotkania grupy serdecznych ludzi, których celem jest wspólne pokonywanie trudności, wynikających ze skutków choroby i leczenia, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą osoby chore bezpośrednio albo ich bliskich. Spotkania mają charakter dobrowolny, a podstawą pracy w grupie stanowi wzajemna wymiana doświadczeń.

My również czasem potrzebujemy wsparcia w działaniu!