top of page
zwrotnik2016-plakat.jpg

Wyruszamy w podróż po lepsze wsparcie dla chorych onkologicznie w Wielkopolsce. W dniach 18-20 listopada br. pod hasłem „Cała Naprzód” rusza XI epizod Kampanii Społecznej Promującej Psychoonkologię – Zwrotnik Raka. Celem rejsu jest wypracowanie, nowego i systemowego modelu wsparcia osób chorych onkologicznie i ich rodzin. Istotnym aspektem wydarzeń jest także aktywizacja tych osób, które po przebytej walce z chorobą, wracają na rynek pracy i chcą żyć pełnią życia.

Obrany kurs „Cała naprzód” będzie przyświecać cyklowi wydarzeń kampanii, na które składają się: konferencja, debata z ekspertami, warsztaty i szkolenia.                   

 

Najważniejszym wydarzeniem, rozpoczynającej się 18 listopada podróży, jest konferencja pt. „Systemowe rozwiązania wsparcia osób z chorobą onkologiczną i ich rodzin w województwie wielkopolskim”, współorganizowana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (Al. Niepodległości 34). Podczas konferencji odbędzie się debata, w której wezmą udział m.in.:

prof. dr hab. Cezary Szczylik, specjaliści z zakresu psychoonkologii i specjaliści polityki społecznej, a także przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Tego dnia odbędą się wykłady

i warsztat, który będzie wprowadzeniem do dyskusji nad poprawą zintegrowanego leczenia psychoonkologicznego w naszym regionie. 19 listopada w razem z zaproszonym Warszawskim Centrum Psychoonkologii pożeglujemy w stronę edukacji na temat sposobów wsparcia dziecka, którego rodzic choruje. Szkolenie „Idzie rak nieborak czyli jak rozmawiać z dzieckiem kiedy rodzic ma raka” skierowane jest do specjalistów z zakresu psychoonkologii i psychoterapii. Do portu zawiniemy, ostatniego dnia Zwrotnika Raka, zapraszając do Pracowni Osobistej, zorganizowanej z myślą o osobach, które po przebytej chorobie onkologicznej, przygotowują się do powrotu na rynek pracy. Poprzez dwa praktyczne warsztaty damy możliwość zapoznania się z technikami ułatwiającymi znalezienie równowagi, pomiędzy życiem osobistym a pracą zawodową. 

Udział w wykładach i warsztatach jest bezpłatny. Wydarzenie dofinansowane jest  przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Szczegółowe informacje edycji 2016:

ZWROTNIK RAKA EDYCJA 2016

Poprzednie edycje

My również czasem potrzebujemy wsparcia w działaniu!

bottom of page