top of page

Warsztaty rozwojowe z elementami muzykoterapii

Create a blog post subtitle that summarizes your post in a few short, punchy sentences and entices your audience to continue reading.

Muzykoterapia jest wykorzystaniem muzyki i jej elementów (dźwięk, rytm, melodia, harmonia) przez muzykoterapeutę i pacjenta w procesie zaprojektowanym dla ułatwienia komunikacji, uczenia się, mobilizacji, ekspresji, koncentracji fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej w celu rozwoju wewnętrznego potencjału. Warsztaty mają na celu wzmocnienie wewnętrznych zasobów, które są w każdym za nas, po to aby poprawić jakość życia.

12 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page